• Български (България)
  • English (United Kingdom)

НСИКЦ е неправителствена организация, създадена да отговаря на нуждите на младите хора в сферата на осъществяване на младежко информиране и кариерно ориентиране. Организацията координира мрежа от младежки информационни центрове и информационни звена из цялата страна. Центърът е развил и прилага стратегия за набавянето на информация и кариерни услуги за учениците, която стратегия е възприета и от съответните власти в България.

Националният студентски информационен и кариерен център има опит в:

  • Осигуряването на обучение и съвети на младите хора в сферата на младежкото информиране и кариерно развитие;
  • Намирането и поддържането на фонд от младежки консултанти и експерти в сферата на професионалното ориентиране;
  • Обработването и предлагането на безплатна информация за кариерно развитие, специализации, стипендии, курсове, работа, занимания в свободното време;
  • Осигуряване на консултантски услуги за персонално и професионално развитие, както и за стартиране на самостоятелен бизнес или търговия;

 

За контакти:

пл. "Народно събрание" 10

София 1000, България

тел: 088 7855421

 

Секция новини

Главната цел на проекта DigiAI е да разработи ресурси за специфично обучение в сферата на дигиталните компетенции, за педагогически консултанти и учители в училища за професионално образование и обучение (ПОО), както и за кариерни консултанти в различни младежки информационни центрове. Проектът предоставя онлайн ресурси за ПОО и рамка за повишаване на капацитетът на целевата група при предоставянето на качествено и адекватно обучение и съвети, за студентите, в тяхното кариерно развитие, а също и повишаване на уменията за използването на пълния потенциал на новите технологии.

Чрез разработването на Рамка, Система за управления на знанията (Learning Management System – LMS), дигитално видео и обучителни дейности, свързани с темите за дигиталната медийна грамотност, критическото мислене и изкуствения интелект в процеса на кариерно ориентиране, проектът има за цел да повиши уменията и знанията на учителите, педагогическите и кариерните консултанти.

Проектът е финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Продуктите са достъпни безплатно на digiai.eu