• Български (България)
  • English (United Kingdom)

НСИКЦ е неправителствена организация, създадена да отговаря на нуждите на младите хора в сферата на осъществяване на младежко информиране и кариерно ориентиране. Организацията координира мрежа от младежки информационни центрове и информационни звена из цялата страна. Центърът е развил и прилага стратегия за набавянето на информация и кариерни услуги за учениците, която стратегия е възприета и от съответните власти в България.

Националният студентски информационен и кариерен център има опит в:

  • Осигуряването на обучение и съвети на младите хора в сферата на младежкото информиране и кариерно развитие;
  • Намирането и поддържането на фонд от младежки консултанти и експерти в сферата на професионалното ориентиране;
  • Обработването и предлагането на безплатна информация за кариерно развитие, специализации, стипендии, курсове, работа, занимания в свободното време;
  • Осигуряване на консултантски услуги за персонално и професионално развитие, както и за стартиране на самостоятелен бизнес или търговия;

 

За контакти:

пл. "Народно събрание" 10

София 1000, България

тел: 02/9882982

 

Секция новини

НСИКЦ взе участие в процеса на пилотиране и оценяване на проекта CREATE.