• Български (България)
  • English (United Kingdom)

НСИКЦ е неправителствена организация, създадена да отговаря на нуждите на младите хора в сферата на осъществяване на младежко информиране и кариерно ориентиране. Организацията координира мрежа от младежки информационни центрове и информационни звена из цялата страна. Центърът е развил и прилага стратегия за набавянето на информация и кариерни услуги за учениците, която стратегия е възприета и от съответните власти в България.

Националният студентски информационен и кариерен център има опит в:

  • Осигуряването на обучение и съвети на младите хора в сферата на младежкото информиране и кариерно развитие;
  • Намирането и поддържането на фонд от младежки консултанти и експерти в сферата на професионалното ориентиране;
  • Обработването и предлагането на безплатна информация за кариерно развитие, специализации, стипендии, курсове, работа, занимания в свободното време;
  • Осигуряване на консултантски услуги за персонално и професионално развитие, както и за стартиране на самостоятелен бизнес или търговия;

 

За контакти:

пл. "Народно събрание" 10

София 1000, България

тел: 02/9882982

 

Секция новини

Проектът „Мобилни игри в младежката работа“ (mGames) бе представен на 28-ми ноември на 27-мото издание на международния фестивал „Компютърно пространство“ който се проведе в Център за култура и дебат „Червената къща“. Крайните резултати от проекта бяха представени пред публиката, в която присъстваха експерти и студенти.