• Български (България)
  • English (United Kingdom)

Някои от партньорите в България:


НСИКЦ поддържа връзка с младежки центрове из цяла България и по-специално във Варна и Пловдив. Тези центрове са създали полезни контакти с училища и университети с цел да подпомагат младите хора, нуждаещи се от специфична информация или съвети, засягащи свободното им време или професионалното им развитие. НСИКЦ участва в инициативи, целящи да окуражават младите хора и да повишават самочувствието им като ги правят съпричастни на конкретни дейности. Центърът разполага с изключително мотивиран екип от младежки работници в сферата на консултирането на младежи.

 

Партньорски организации от Европа:


В рамките на общи международни проекти НСИКЦ поддържа близки контакти с институции от Австрия, Ирландия, Обединеното Кралство, Словакия, Литва и Лихтенщайн.

 

НСИКЦ поддържа контакти и с водещи младежки информационни центрове от няколко европейски страни, а именно Обединеното Кралство, Испания и Италия. Центърът е участвал в международни проекти в сферата на младежкото информиране и кариерното развитие. Центърът също така поддържа контакти и с европейски младежки информационни мрежи.

 

Секция новини

НСИКЦ участва в проекта "Три аспекта на медийната грамотност", в рамките на програма "Младежта в действие".