• Български (България)
 • English (United Kingdom)

НСИКЦ е партньор по проекта QYCGuidance. Целта на проекта е да подобри качеството на кариерното консултиране на младежи посредством разработването на осъвременени подходи, индикатори за качество и онлайн инструменти за младежки кариерни консултанти. Повече информация за проекта може да намерите на www.qycguidance.org

НСИКЦ е координатор на проекта mGames, целящ да се разработи методология и образователни игри, подходящи за младежката работа.

Наскоро, Центърът участва като партньор по проекти по програма Еразъм+ и Леонардо да Винчи на Европейския Съюз:

 • Дигиталната медийна грамотност, изкуственият интелект и кариерното развитие на младите хора в наши дни, digiai.eu
 • Валидиране на самостоятелното учене и трансфер на кредити в областите уеб дизайн и компютърна анимация /CREATE/: www.create-validate.org

Други проекти, разработени от центъра:

 • Three aspects of media literacy
 • Quality Assurance in Youth Career Consultancy – : www.vqac.org ;
 • ePortfolio for Your Future – за повече информация посетете сайта: www.my-eportfolio.org;
 • The Violence of Information – за повече информация посетете сайта: www.media-youth.org;

Националният студентски информационен и кариерен център, чрез създадените приемни и библиотеки и уеб сайта www.euronetyouth.org, предлага разнообразна информация в следните области:

 • младежки и студентски организации;
 • студентски и младежки проекти;
 • фондации, институти и програми подпомагащи младежките проекти;
 • форуми, фестивали и събития, свързани с младежките дейности, изкуство и култура;
 • информация за приятно и полезно прекарване на свободното време
 • възможности за работа и обучение в България и чужбина

Центърът издава информационни материали, изгражда библиотека с книги, CD материали, брошури и каталози, за да може информацията, която разпространява, да получи още по-широка популярност. Сред последните проекти на Центъра са CD-ROM и брошура "Младежки ресурси в Интернет" (5 издания), CD-ROM "На пазара на труда" и др. Друга дейност е свързана с организирането на образователни курсове и семинари, посветени на проблемите на обработка и разпростанение на младежка информация.

 

Секция новини

Първите версии на мобилните обучителни игри "Event Master" и "Green Skills" са публикувани в Google Play и App Store. Игрите са разработени в рамките на проект "Мобилни игри в младежката работа" (mGames), http://mgames-youth.org, с подкрепата на програма "Еразъм+" на Европейския съюз.